Değerleme

Değerleme Departmanımızda bulunan lisanslı değerleme uzmanları , her türlü gayrimenkul değerlemesini her ilimiz için yapmaktadır.

Alıcıların talebi doğrultusunda ilgilendikleri gayrimenkullerin piyasa değerinin tespiti amaçlı gayrimenkul değerleme raporları hazırlanmaktadır.